2000

Imprezy

  • 12 marca- II Aukcja Win w Hotelu Victoria. Dochód przeznaczono na potrzeby Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Szczawnicy.
  • 8 kwietnia- V Aukcja Dzieł Sztuki na Zamku Królewskim. Dochód przeznaczono na zakup nowych łóżek dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6 w Wołominie.
  • 24 września- piknik w Pałacu w Zaborówku. Dochód przeznaczono na potrzeby Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Szczawnicy.
  • Listopad – koncert „Od Serca do Serca” w Hotelu „Jan III Sobieski”. Dochód przeznaczono na zakup aparatury medycznej dla hospicjów onkologicznych w Ciechanowie, Zwoleniu, Płocku, Radomiu i Nowym Mieście.

Pomoc Charytatywna

  • Otrzymane dary od firmy „Avon” zostały rozdysponowane dla: ośrodków rehabilitacyjnych będących pod stałą opieką Rady Polek, domów dziecka, ośrodków pomocy społecznej, organizacji kościelnych, hospicjów onkologicznych, szpitali i innych charytatywnych organizacji społecznych. Uzyskany dochód z imprez, które odbyły się w 2000 roku został przekazany ośrodkom znajdującym się pod stałą opieką RP.

Edukacja

  • Rada Polek przy współpracy ze Szkołą Amerykańską w Warszawie, prowadzi dwa razy w roku, wiosną i jesienią seminaria dla nauczycieli języka angielskiego z małych miejscowości na terenie Polski. Seminaria te dają możliwość zapoznania się z metodami nauczania języka angielskiego, dydaktyką i praktycznymi sposobami nauczania . W 2000 roku na wiosenne seminarium, które odbyło się w dniach 29.02 do 2.03 przybyło 10 nauczycieli a na jesienne w październiku 12.