2006

Imprezy

  • 11 czerwca – Piknik w Zaborówku. Dochód przeznaczono na potrzeby Domu Małego Dziecka w Łodzi.
  • 5 listopada – koncert „Od Serca do Serca” w Hotelu „Jan III Sobieski”. dochód przeznaczono dla Domu Małego Dziecka w Łodzi.

Pomoc Charytatywna

  • Wspieranie Ośrodka Szkolno – Rehabilitacyjnego w Szczawnicy.
  • Pomoc dla Domu Małego Dziecka w Łodzi.
  • Pomoc różnym hospicjom na terenie województwa mazowieckiego.
  • Pomoc finansowa dla biednych rodzin.

Edukacja

  • Seminaria dla nauczycieli języka angielskiego – wiosenne 26.03 – 29 .03 – przybyło 12 nauczycieli,  jesienne 16.10 – 18.10 – przybyło 12 nauczycieli