2007

Imprezy

  • 27 maja – Piknik w Zaborówku. Dochód przeznaczono na rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Ośrodkach w Szczawnicy i Rawie Mazowieckiej.
  • 18 listopada – Koncert „Od Serca do Serca” w Hotelu Jan III Sobieski. Dochód przeznaczono na wyposażenie Domu Małego Dziecka w Łodzi.

Pomoc Charytatywna

  • Wspieranie finansowe Ośrodka Szkolno – Rehabilitacyjnego w Szczawnicy i Rawie Mazowieckiej.
  • Wsparcie finansowe rodzin ubogich oraz bądź osób potrzebujących pomocy.
  • Wysyłanie paczek żywnościowych i odzieżowych najuboższym rodzinom.
  • Wsparcie finansowe hospicjów onkologicznych znajdujących się pod stałą opieką Rady Polek.

Edukacja

  • Seminaria dla nauczycieli języka angielskiego odbyły się w terminie – wiosennym – 12.03 – 14.03 przyjechało 10 nauczycieli jesiennym 12.11 – 14.11 przyjechało 9 nauczycieli.