2008

Imprezy

  • 8 czerwca – „Letni Piknik Rodzinny” , który odbył się w Zaborówku. Dochód został przeznaczony na prowadzenie warsztatów zajęciowych w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych będących pod opieką Rady Polek.
  • 16 listopada  – odbył  się tradycyjny koncert „Od Serca do Serca” w Hotelu „Jan III Sobieski”, z którego dochód Rada Polek przeznaczyła na wyposażenie pracowni Warsztatów Terapii Zajęciowej  dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Mszczonowie i Skierniewicach.

Pomoc Charytatywna

  • Regularna pomoc rzeczowa dla najbiedniejszych rodzin.
  • Wspieranie Mokotowskiego Hospicjum Św. Krzyża, gdzie jest zarejestrowanych około 8000 osób (zakup leków dla osób chorych i bezdomnych, pomoc rzeczowa).

Edukacja

  • Seminaria nauczycieli języka angielskiego odbyły się w terminach: wiosennym 31 03 – 2.04 przybyło 9 nauczycieli jesiennym 12.10. – 15.10 przybyło 11 nauczycieli