2012

Imprezy

  • 22 kwietnia spotkanie w Klubie Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23 z udziałem Magdaleny Zawadzkiej oraz aukcja obrazów. Cel  – dofinansowanie pobytu dzieci niepełnosprawnych z Rawy Mazowieckiej na letnim turnusie rehabilitacyjnym.
  • 25 listopada – koncert „Od serca do serca” w Klubie Bank w Warszawie. W programie recital Anny Czartoryskiej i loteria fantowa. Dochód przeznaczono na potrzeby ośrodka ofiar przemocy w rodzinie Stowarzyszenia „Filos” w Gąbie k/Mszczonowa. Remont pomieszczeń.

Działalność charytatywna

  • Pomoc dla Hospicjum św.Krzyża na Mokotowie – zakup leków
  • Zakup laptopa dla Hospicjum w Gliwicach

Działalność edukacyjna

  • 5 – 7 listopada – Warsztaty w  Szkole Amerykańskiej w Warszawie (I etap) dla nauczycieli jęz. angielskiego. W tym roku świętujemy 20-lecie programu.  Uczestniczyło w nim 10 osób – byli to, jak zwykle, nauczyciele z różnych stron Polski. Ostatniego dnia spotkali się na pożegnalnym lunchu z nowym Dyrektorem Szkoły, p. Terry Gamble, który z dużym zainteresowaniem i życzliwością wysłuchał propozycji uczestników dot. sesji wiosennej i ich uwag na temat programu. Program wiosenny odbędzie się w I kwartale 2013 r.