2016

  • 10 grudnia 2016 r. w PROM Kultury Saska Kepa odbył się coroczny koncert  „Od serca do serca”.  Głównymi  atrakcjami  koncertu była  przepiękna wystawa obrazów Krystyny Radziwiłł Milewskiej i Elżbiety Radziwiłł  oraz recital p. Jadwigi Kotnowskiej – flet i Anny Sikorzak-Olek – harfa.  Bardzo licznie przybyli goście mogli wziąć udział w loterii fantowej, kupić drobiazgi świąteczne na kiermaszu, zostali też poczęstowani kanapkami, drobnymi ciasteczkami i winem. Dochód z koncertu został przeznaczony na potrzeby Grupy Dziennikarskiej z Warsztatów Terapii Zajęciowej ze Skierniewic.
  • W dniach 14-16 listopada 2016 odbył się I etap kolejnego Programu dla nauczycieli jęz. angielskiego  z małych szkól  w Polsce. W Programie zwykle bierze udział ok. 10 – 12 osób, są oni goszczeni przez  pracowników Szkoły Amerykańskiej, gdzie spędzają 3 dni obserwując wybrane lekcje, zapoznając się z organizacją szkoły oraz metodyką nauczania języka angielskiego.  Program od 25 lat cieszy się dużym zainteresowaniem. Relacje z 3-dniowego pobytu w Szkole Amerykańskiej można zobaczyć na stronie www.nida.pl w zakladce English teaching oraz na Facebook’u
  • Grupa dziennikarzy z Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Skierniewicach redaguje kwartalnik „Nasz warsztat”. Co roku organizuje konkurs na Dziennikarza Roku  przeznaczony dla czytelników Kwartalnika. Rada Polek od wielu lat wspiera redakcję kwartalnika finansując urządzenia elektroniczne, materiały oraz nagrody przyznawane zwycięzcom konkursu. Kolejna uroczystość przyznania nagrody Dziennikarza Roku odbędzie się 14 grudnia. Rada Polek otrzymała zaproszenie uczestniczenia w tym wydarzeniu.
  • Odeszła p. Elżbieta Czartoryska-Przewlocka, siostra naszej byłej prezeski Wandy Niemojewskiej, Wielka Dama  działalności dobroczynnej, wzór skromności i dobroci. Przez wiele lat Rada Polek wspierała Jej skromne działania na rzecz biednych, opuszczonych i pokrzywdzonych. Wszystkim, którym pomagała będzie Jej bardzo brakowało.
  • Piknik Rodzinny Rady Polek odbył się 19 czerwca 2016 r. w Klubie Wiejskim Wilczeniec, Łomianki. W programie były: warszty kulinane dla dzieci i dorosłych, carving – pokazy rzeżbienia w owocach i jarzynach, kiermasze rózności, gry i zabawy dla dzieci, spacery konne dla dzieci, masaż leczniczy, pokazy kaskaderskie w wykonaniu Grupy Kaskaderskiej „Wilczeniec”. Dzięki hojności naszych przyjaciół przybyłych na piknik mogłyśmy pomóc w wyjeździe na obóz rehabilitacyjny dzieciom niepełnosprawnym z ośrodków w Mszczonowie, Rawie Maz.  będących pod nasza stała opieką.