Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wwyborcze

11 kwietnia 2017 r. odbylo sie Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wwyborcze, na którym wybieralysmy  Prezeske Stowarzyszenia na nową kadencję. Jednogłośnie wybrana została ponownie Maria Ludwika Wiercńska. Gratulujemy. Zostały też przedstawione sprawozdania  Komisjii: Rewizyjnej, Pojednawczej oraz sprawozdanie finansowe przygotowane  przez Skarbnika Stowarzyszenia.

O zmianach w Zarządzie Stowarzyszenie piszemy w zakładce Dzieje Rady Polek.

Walne Zebranie nadało tytjuł Honorowej Czlonkini Stowarzyszenia pani Bożennie Chabowskiej. Pani Chabowska (mama naszej Czlonkini) od wielu lat przygotowuje i wysyła paczki dla biednych rodzin  zgłaszających do nas swoje potrzeby. Sa to paczki z odzieżą, produktami  do utrzymania czystości, spożywcze, często też przeznaczone dla dzieci szkolnych.