Koncert

10 grudnia 2016 r spotkaliśmy się w Domu Kultury na Saskiej Kepie. Był to coroczny koncert charytatywny „Od serca do serca”. W programie – koncert na flet i harfę wykonany przez Jadwigę Kotnowską i Annę Sikorzak – Olek połączony z wernisażem obrazów Krystyny Radziwiłł Milewskiej i Elżbiety Radziwiłł. Tradycyjnie członkinie Stowarzyszenia przygotowały loterię fantową, kiermasz świąteczny i poczęstunek dla gości.
Dochód z koncertu przeznaczony był dla Sekcji Dziennikarzy z Warsztatów Terapii Zajęciowej ze Skierniewic.
Zgromadzeni licznie goście podziwiali obrazy artystek, pięknie wyeksponowanych w sali PROM Kultury Saska Kępa. Słowo wstępne przed wystawą wygłosił profesor Andrzej Rottermund.
Serdecznie dziękujemy licznie przybyłym przyjaciołom Rady Polek, artystom za współprace , a przede wszystkim dyrektor PROM Kultury Saska Kępa pani Marii Juszczyk, zawsze życzliwej naszej organizacji.
<