Kontakt

Siedziba:
ul. Dzika 6 m. 1
00-172 Warszawa
602 785 882
e-mail: info@radapolek.pl,

Zarząd:

Maria-Ludwika Wiercińska – prezes
Dorota Rodowska – wiceprezes
Barbara Kalestyńska – skarbnik
Jolanta Plater-Zyberk – sekretarz

Członkinie:

Danuta Leliwa-Pilecka
Ewa Małachowska
Regina Zep

 

Napisz do Nas.