Kontakt

Siedziba:
ul. Dzika 6 m. 1
00-172 Warszawa
Tel/fax: (22) 812 10 06
e-mail: info@radapolek.pl,

Zarząd:

Maria-Ludwika Wiercińska – prezes
Elżbieta Czetwertyńska – wiceprezes
Krystyna Kulczycka – skarbnik
Jolanta Plater-Zyberk – sekretarz

Członkinie:

Izabela Borowicz
Dorota Rodowska
Małgorzata Załęska

 

Napisz do Nas.