Nasi artyści w latach 2014 – 2016

  • Axoum Duo, Elwira Ślązak i Gabriel Collet, www.axoumduo.com.pl
  • Marcin Bronikowski, www.marcin-bronikowski.art.pl
  • Anna Czartoryska
  • Jadwiga Kotnowska, www.jadwigakotnowska.com
  • Gaba Kulka, www.gabakulka.com
  • Ewgienij Malinowski, www.evgen.pl
  • Anna Sikorzak-Olek, www.harfadzieciom.ubf.pl
  • Aga Zaryan, www.zaryan.com