Nasi podopieczni

W czasie swojej wieloletniej działalności Rada Polek otaczała  opieką wiele szkół, ośrodków rehabilitacyjnych, hospicjów onkologicznych oraz osób prywatnych
Przez tę opiekę należy rozumieć:

 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego,
 • finansowaniwwyjazdów wakacyjnych dzieci z najuboższych rodzin,
 • finansowanie operacji ratujących życie,
 • finansowanie remontów ośrodków rehabilitacyjnych, szkół specjalnych i ich wyposażenie w sprzęt rahabilitacyjny.

Szkoły Specjalne:

 • Społeczna Szkoła Specjalna „Dać szansę” przy ul. Głogowej w Warszawie,
 • Szkoła Podstawowa Specjalna w Wołominie
 • Szkoła Podstawowa Specjalna przy ul. Różanej w Warszawie
 • Szkoła Specjalna prowadzona przez fundację „Tęcza”

Hospicja :

 • Fundacja Hospicjum Onkologiczne przy ul. Pileckiego w Warszawie. Rada Polek od wielu lat wspiera tę fundację. Zakupiono między innymi: dwukrotnie samochód osobowy, urządzenie (podnośnik) do przenoszenia chorych do wanny, pompy infuzyjne, koncentratory tlenu.
 • Hospicja Onkologiczne na terenie województwa mazowieckiego. Dla potrzeb hospicjów w Nowym Mieście, Ciechanowie, Zwoleniu, Otwocku, Żuromina, Pruszkowie zakupiono pompy infuzyjne oraz koncentratory tlenu.
 • Hospicjum w Żyrardowie
 • Hospicjum św. Krzyża dla bezdomnych w Warszawie – lekarstwa, pościel, ręczniki i odzież dla bezdomnych
 • Zakupiony został sprzęt ratowniczy dla dzieci poszkodowanych w wypadkach samochodowych dla Straży Pożarnej w Karsinie
 • Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka”, 96-320 Mszczonów , ul. Warszawska 27, www.usmiechdziecka.mszczonow.pl
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” Warsztat Terapii Zajęciowej,  96-100 Skierniewice, ul. Ludwika Waryńskiego,  www.sonsiskc.pl
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Samorządowym Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej,  Miła 2, 96-200 Rawa Mazowiecka, wtzrawa@o2.pl
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Szczawnicy Park Dolny 6, 34-460 Szczawnica, https://psouu-szczawnica.pl
 • „Filos” Stowarzyszenie im. Joanny Froehlich,  96-320 Gąba, ul. Socjalna 2 https://www.stowarzyszeniefilos.pl
 • Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa mokotowskiehospicjum.pl

Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Szczawnicy –  remonty budynku i jego adaptacja dla potrzeb dzieci i młodzieży upośledzonej ruchowo i umysłowo. Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny dla przebywających tam dzieci, odnowiono  pomieszczenia. Pomoc w zakupie samochodu do przewożenia dzieci niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjne.
 • Od 2005 roku intensywną opieką objęto podopiecznych Domu Małego Dziecka w Łodzi. Placówkę wyposażono w meble, urządzenia kuchenne, sprzęt elektroniczny – edukacyjny, odnowiono sale dzieci.
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej dla dzieci niepełnosprawnych w Rawie Mazowieckiej i Skierniewicach – wyposażenie salki gimnastycznej w sprzęt rehabilitacyjny
 • Pomoc Towarzystwu Dzieci Upośledzonych „Tęcza” w Warszawie i „Uśmiech Dziecka” w Mszczonowie.

Inne

 • W 2005 roku intensywną opieką objęto podopiecznych Domu Małego Dziecka w Łodzi. Placówkę wyposażono w meble, urządzenia kuchenne, sprzęt elektroniczny i edukacyjny, odnowiono sale dla dzieci.
 • Zakupiono sprzęt medyczny dla oddziału niemowlęcego w Centrum Zdrowia Dziecka oraz dla oddziału onkologicznego Szpitala Dziecięcego przy ul. Litewskiej (m.in. pompy infuzyjne, koncentratory tlenu).
 • Regularnie finansowano wyjazdy wakacyjne dzieci z domów dziecka oraz rodzin najuboższych.
 • Rada Polek finansuje operacje ratujące życie lub intensywną rehabilitację dzieciom szczególnie poszkodowanym przez los.
 • Pomoc Fundacji „Na ratunek” dla dzieci dotkniętych chorobą nowotworową.
 • Zakupiono sprzęt ratowniczy dla dzieci poszkodowanych w wypadkach samochodowych dla Straży Pożarnej w Karsinie.
 • Przekazano pieniądze na rzecz ofiar ataku terrorystycznego w Biesłanie oraz tsunami w Tajlandii.
 • Wyposażenie pracowni biologicznej i materiały dydaktyczne dla szkoły poszkodowanej w czasie powodzi.
 • Jedną ze stalych form pomocy jest regularne rzeczowe wspieranie najuboższych rodzin z terenów o dużym bezrobociu.
 • Ośrodek dla  ofiar przemocy w rodzinie stowarzyszenia „Filos” w Gąbie k/Mszczonowa – remont pomieszczeń