Open Space w Skierniewicach. Warsztaty Terapii Zajęciowej

Od 1995 roku Stowarzyszenie „Sprawni Inaczej” w Skierniewicach prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Z terapii w warsztatach korzysta 40 osób z miasta Skierniewice i powiatu skierniewickiego. Nadrzędnym celem są działania rehabilitacyjno-terapeutyczne . W ranach WTZ działa też grupa dziennikarska wydająca kwartalnik „Nasz Warsztat”. Właśnie z okazji wydania 50 nr kwartalnika odbyła się w na rynku w Skierniewicach impreza jubileuszowa Open Space pod hasłem „Niepełnosprawni dla Sprawnych i Sprawni dla Niepełnosprawnych”
Niepełnosprawni dają radę, trzeba dać im tylko szansę. Była gra miejska, szachy, magia, muzyka i taniec.
Dziennikarze gazety „Nasz Warsztat” czekali na swych czytelników i nowe tematy artykułów. Cudowna pogoda i humory dopisały. Było super!!!