Podaruj 1 %

na Stowarzyszenie Rada Polek

RADA POLEK

W imieniu Stowarzyszenia RADA POLEK zwracam się z serdeczną prośbą o przekazanie na konto Stowarzyszenia 1% dochodów w celu wsparcia naszych działań dobroczynnych. RADA POLEK , stowarzyszenie o przedwojennych tradycjach , reaktywowane w 1989 roku, nieprzerwanie niesie pomoc dzieciom upośledzonym i  niepełnosprawnym, osobom chorym terminalnie przebywającym w hospicjach onkologicznych, dzieciom w domach dziecka. Opieka i pomoc polega na finansowaniu i zakupie niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, środków medycznych znoszących ból i cierpienie, wyposażanie placówek rehabilitacyjnych i domów dziecka w sprzęt codziennego użytku. To bardzo ważna i potrzebna część działalności RADY POLEK.

Pod stałą opieką Stowarzyszenia znajdują się:

  • Ośrodek dla ofiar przemocy w rodzinie, Stowarzyszenie „Filos” w Gąbie k/Mszczonowa
  • Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Szczawnicy-Krościenku ( 90 dzieci i młodzieży)
  • Mokotowskie Hospicjum Św.Krzyża w Warszawie
  • Ubogie rodziny z terenów południowych kraju
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Skierniewicach
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej „Uśmiech Dziecka” w Mszczonowie

Przekazując 1% swoich dochodów, mogą mieć Państwo pewność, że każda suma pieniędzy trafia we właściwe ręce. Wspierają Państwo tym samym, tych, których los skrzywdził i czekają na naszą pomoc.

STOWARZYSZENIE RADA POLEK Organizacja Pożytku Publicznego
Ul. Dzika 6 m. 1
00-172 Warszawa
Tel/fax 022 812 10 06
KRS 0000 10 68 32
Bank PKO BP SA VI O/Centrum 68 1020 1068 0000 1402 0000 2436

STOWARZYSZENIE RADA POLEK
Organizacja Pożytku Publicznego
Ul. Dzika 6 m. 1
00-172 Warszawa
Tel/fax 022 812 10 06
KRS 0000 10 68 32

Bank PKO BP SA VI O/Centrum
68 1020 1068 0000 1402 0000 2436