Pomoc charytatywna w 1998

Rada Polek włączyła się w:

  • niesienie pomocy poszkodowanym w powodzi na południu Polski,
  • Przekazano pieniądze na remont Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej.
  • Przekazano również placówkom naszych podopiecznych pieniądze uzyskane z imprez i darów :Społeczna Szkoła Specjalna przy ul. Głogowej w Warszawie, Przedszkole Specjalne przy Oboźnej, Dzieci z Domów Dziecka (na zimowiska i kolonie letnie). Z tej pomocy skorzystało ponad 100 dzieci.
  • Pomoc finansowa na święta Bożego Narodzenia dla rodzin wielodzietnych będących w bardzo trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych w byłych PGR-ach.