Program dla nauczycieli jęz. angielskiego – marzec 2018 r. II etap

W dniach 26-28 marca odbył się II etap kolejnej edycji Programu dla nauczycieli jęz. angielskiego w Szkole Amerykańskiej. Udział wzięło 9 osób (1 osoba zrezygnowała z powodów rodzinnych). Tym razem 6 osób było goszczonych przez nauczycieli Szkoły Amerykańskiej, 3 natomiast mieszkały w hotelu. Pani Ligita Stawarz zajmująca się grupą w Szkole przygotowała specjalny program:

Day I – Monday, March 26th
9.00-9.30 – Welcome back to ASW
9.30-10.30 – Classroom visits
10.30 – 11.30 – Classroom visits
11.20 -12.30 – Lunch
12.30-13.05 – Classroom visits
13.10-14.00 – Classroom visits
14:00-15:00 – Classroom visits
Day II – Tuesday, March 27th
9.00 – 9.45 – Classroom visits
10.00 -11.00 – Classroom visits
11.20 -12.30 – Andrea McLean – Introduction to HS Resource
class
12.30-13.05 – Lunch
13.05-14.00 – Classroom visits
14:00-15:00 – Georgia Crinis – Body Theater presentation
Day III – Wednesday, March 28th
9.30 – 10:30 – Reflection about the visit
11:00 – 12.00 – Lunch and goodbye from a school Director
12:00 – Departure from ASW

Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z pobytu. Wyjechali obdarowani podręcznikami i książkami dla swoich uczniów oraz pełni pomysłów na urozmaicenie lekcji w swoich klasach.

Poniżej refleksje z pobytu dwóch uczestniczek:

W trakcie trzydniowych wizyt nauczyciele mieli możliwość zwiedzania szkoły, uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych różnego rodzaju, poznania specyfiki pracy szkoły amerykańskiej, a co najważniejsze-zapoznania się z metodami pracy z uczniem oraz z treściami programów nauczania. Goszczenie u pracowników Szkoły dało możliwość bezpośredniej konfrontacji z językiem angielskim, poznania ich sposobu życia, wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń na temat systemu oświaty, nowoczesnych metod nauczania oraz problemów, z jakimi borykają się współcześni uczniowie.
….. uczestniczyłam w licznych zajęciach lekcyjnych klas młodszych. Zajęcia kładą nacisk na rozwijanie kreatywności i zainteresowań młodego człowieka. Uczniowie zawsze mogą liczyć na wsparcie nauczycieli – asystentów. W klasach nigdy się nie krzyczy, nie podnosi głosu. Wszystko odbywa się spokojnie, w miłej i ciepłej atmosferze.
…. uczestniczyłam w ciekawych zajęciach z literatury i matematyki w szkole podstawowej i średniej. Obserwowałam pracę z dziećmi w oddziałach przedszkolnych. W mojej pamięci na długo pozostanie fantastycznie wyposażona sala muzyczna oraz zajęcia, w trakcie których uczniowie grali na niezliczonych instrumentach oraz uczyli się śpiewu. Warsztaty poświęcone pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach (Zespół Downa, Autyzm, Zespół Aspergera, ADHD, depresja, dysleksja, etc.) były dla mnie szczególnie ważne. Od lat prowadzę pracę terapeutyczno-rewalidacyjną z dziećmi z różnymi problemami oraz różnym stopniem upośledzenia umysłowego, toteż warsztaty tego typu są dla mnie zawsze cennym źródłem wiedzy. Uczestniczyłam także w ciekawych zajęciach teatralnych, których zadaniem było pobudzenie kreatywności, wyobraźni i ekspresji. Podczas marcowej wizyty miałam możliwość obejrzenia przedstawienia teatralnego, pt. „Piękna i Bestia”. Wraz z innymi koleżankami po fachu mogłam podziwiać zdolności artystyczne oraz umiejętności językowe uczniów szkoły goszczącej nas.
Anna Aleksiejewicz, Zespół Szkół w Kietrzu

Wizyta w szkole amerykańskiej to niezapomniane doświadczenie. Z ciekawością podglądałam pracę kolegów po fachu. Pierwsze co mnie pozytywnie zaskoczyło, to spokój nauczycieli, ich opanowanie i cierpliwość. Da się bez podnoszenia głosu? No, da się. Poza tym, w ogóle nie dało się odczuć ogromu ilości uczniów tej szkoły. Przy naszej setce czasami człowiek czuje się jak w ulu. Oprócz wspaniałych wrażeń, zabrałam ze sobą ze szkoły wiele wartościowych książek.
Niektóre wzbogacą naszą biblioteczkę „in English”, inne to kolejny bank zadań na ciekawe lekcje. Zainspirowana wieloma pomysłami z radością powracam do swoich uczniów.
Danuta Napierała, Zespół Szkoły i Przedszkola, Brody