Program dla nauczycieli języka angielskiego

Pierwszy etap programu  dla nauczycieli języka angielskiego 2017/2018 w Szkole Amerykańskiej odbędzie się w dniach 6 – 8 listopada 2017. Rekrutację przeprowadziła Fundacja NIDA z Nidzicy, zgłosiło sie ok. 30 osób. Chętni musieli wypełnić ankietę, podać dane swoje, szkoły (adresy, kontakty)w których pracują, nazwiska dyrektorów i kontakt mailowy z nimi oraz liczbę mieszkańców miejscowości, w której mieści sie szkoła, ale też miejscowości w której mieszkają. Chodzi o umożliwienie uczestniczenia w programie osobom z małych miejscowości z trudniejszym dostępem do szkoleń i wyjazdów. Lista ta została wysłana do Rady Polek, która po zweryfikowaniu ustaliła, biorąc przede wszystkim pod uwagę kolejność zgłoszeń,  10  osób, które wezmą udział w programie. Uczestnicy są już zawiadomieni, wysłane są też maile do dyrektorów szkół, z prośbą,  aby umożliwili udział w programie swoim nauczycielom. Nauczyciele przyjadą do Warszawy 5-go listopada po południu, będą odebrani z Dworca Centralnego przez członkinie Rady Polek oraz  odwiezieni  do domów goszczących ich pracowników Szkoły Amerykańskiej,   Codziennie rano będą jeździć razem ze swoimi hostami  do Szkoły aby uczestniczyć w wybranych  zajęciach.

Wszystkie koszty  ponoszą: Szkoła Amerykańska /zakwaterowanie/ oraz Stowarzyszenie Rada Polek z dotacji otrzymanej z Fundacji NIDA  (wyżywienie i  koszty podróży).

Oto lista tegorocznych uczestników:  (trzeba kliknąć)  lista jesien- wiosna 2017-2018

Osoby, które z braku miejsc nie zakwalifikowały się , zostaną zaproszone do programu za rok.