Program dla nauczycieli

Informacja o programie dla nauczycieli jęz.angielskiego

Stowarzyszenie Rada Polek, wspólnie z Amerykańską Szkołą w Konstancinie organizuje trzydniowe spotkania dla nauczycieli jęz. angielskiego z małych szkół gminnych w całej Polsce.

Program obejmuje dwa spotkania: jesienne i wiosenne. Uczestnicy spędzają dwa razy po trzy dni na zajęciach w Szkole Amerykańskiej, gdzie  mogą zapoznać się z organizacją szkolnictwa amerykańskiego, treścią programów nauczania w szkołach amerykańskich oraz pomocami dydaktycznymi wykorzystywanymi przez nauczycieli amerykańskich przy nauczaniu języka obcego (English as a second language). Jednocześnie mają kontakt z żywym językiem, nie tylko w szkole, ale i w domach goszczących ich nauczycieli. Obserwacja zajęć dydaktycznych jest główną częścią programu każdego spotkania. Przed zajęciami dokonuje się podziału na grupy – najczęściej dwu lub trzy osobowe – biorąc pod uwagę zainteresowania polskich nauczycieli jeśli chodzi o wiek obserwowanych dzieci i rodzaj zajęć.

Nauczyciele oraz Kierownictwo Szkoły Amerykańskiej są zainteresowani wszelkimi uwagami i spostrzeżeniami ze strony polskich nauczycieli dotyczących zarówno obserwowanych zajęć jak i programów spotkań.

Kandydaci do udziału w spotkaniach, poza znajomością języka angielskiego w stopniu umożliwiającym porozumienie się z nauczycielami i uczniami, powinni być zainteresowani nowymi formami pracy dydaktycznej. Liczy się łatwość nawiązywania kontaktów, poczucie humoru i uśmiech na twarzy.

Czego należy oczekiwać?

  • miłego i ciepłego przyjęcia przez panie z Rady Polek,
  • bardzo serdecznego, życzliwego przyjęcia przez cały zespół nauczycieli ze Szkoły Amerykańskiej oraz uczniów,
  • ciekawych informacji dotyczących nauczania języka angielskiego, spotkania interesujących ludzi chcących bliżej poznać naszą kulturę.

Uczestnicy spotkań są podejmowani jako osobiści goście w domach nauczycieli Szkoły Amerykańskiej.

Jedno popołudnie przeznaczamy zwykle na zaproszenie uczestników do teatru, muzeum, na wystawę..

Wszelkie dodatkowe koszty związane z pobytem w Warszawie oraz koszty podróży pokrywa Rada Polek.

Wszelkie pytania na temat Programu, prosimy kierować telefonicznie lub pocztą elektroniczną:

Geneza programu

Warsztaty w Szkole Amerykańskiej to program edukacyjny Rady Polek istniejący już od 23 lat. Jego inicjatorką była, nieżyjąca już, członkini Rady Polek – Ewa Wende i Danuta Regulska. To dzięki nim główny wysiłek został  skierowany  na rzecz podniesienia kwalifikacji nauczycieli języków obcych. Miało to duże znaczenie ze względu na rozpoczynający się proces integracji europejskiej. Rada Polek uzyskała pomoc ze strony żony Ambasadora Wielkiej Brytanii. Dzięki niej została zrealizowana inicjatywa Danuty Regulskiej, wspieranej przez senatora z tego regionu, prof. Jerzego Regulskiego, umożliwienia nauczycielom z małych miejscowości województwa jeleniogórskiego zapoznania się ze szkołami w Anglii.

Ambasada Brytyjska w 1990 roku sfinansowała wyjazd studialny grupie 30 nauczycieli do Leicester, który zaowocował rewizytą Angielek w Polsce i nawiązaniem bezpośrednich kontaktów.

W 1991 roku, dzięki życzliwości żony ambasadora USA pani Peggy Simons, została zawarta współpraca ze Szkołą Amerykańską w Warszawie.  Do programu włączyły się też inne ambasady, jak duńska i holenderska, które otoczyły przyjezdnych ogromną życzliwością, przyjmowali polskich nauczycieli do swoich domów, gdzie otrzymywali mieszkanie i wyżywienie. Do roku 1992 program prowadziła Danuta Regulska, następnie Hanna Chudzyńska, a po Jej śmierci w 1997, program prowadzi Joanna Kindler i Jolanta Plater-Zyberk przy wsparciu i pomocy pań ze Stowarzyszenia.

Zasady programu pozostały takie same, jak te wypracowane przez jego inicjatorkę p. Danutę Regulską.