Skutki epidemii na działalność Rady Polek

Na pierwszym po Nowy Roku spotkaniu Rady Polek, które odbyło się 21 stycznia, przygotowywałyśmy się do zrealizowania zaplanowanych działań. Niestety, nie było już możliwości spotkania się w lutym – wybuchła epidemia koronawirusa i musiałyśmy zawiesić zaplanowane działania.

Nie zdążyłyśmy:

  1. zorganizować w marcu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-finansowego; terminy złożenia dokumentów jak sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia oraz Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostały przełożone na czerwiec;
  2. zrealizować przewidzianego na marzec II etap programu dla nauczycieli języka angielskiego w Szkole Amerykańskiej; ze względu na bezpieczeństwo Szkoła nie zgodziła się na przyjazd grupy polskich nauczycieli do Szkoły; program jesienny został rozliczony; dokumenty oraz  część dotacji przeznaczonej na II etap  zostały wysłane do Fundacji NIDA
  3. zorganizować zaplanowanego na 29 marca koncertu, z udziałem Małgorzaty Dudy-Kozery i jej spektaklu  „Pożegnania” w Służewieckim Domu Kultury.

Prawdopodobnie w czerwcu będziemy się starać aby przeprowadzić, pewnie przy pomocy Internetu, Walne Zebranie. Tonia Pieczyńska została poproszona  o organizację Walnego Zebrania.

Na pierwszym zebraniu w styczniu powitałyśmy 3 nowe Panie, chętne do pracy w Stowarzyszeniu. Bardzo dziękujemy i liczymy na pomoc w naszej działalności.

Dnia 8 maja odbędzie się zebranie Zarządu.  Będziemy rozmawiać  o pomysłach na dalszą działalność Stowarzyszenia. Nie mamy szans na zorganizowanie jakiejkolwiek imprezy przez dłuższy czas. Musimy postarać się  kontynuować naszą działalność w innej formie. Nasi podopieczni w dalszym ciągu czekają na naszą pomoc.

Wszystkich naszych sympatyków bardzo prosimy o pomoc w każdej możliwej formie. Będziemy wdzięczne za najdrobniejsze nawet wpłaty na naszą działalność statutową. Cenne są wszelkie pomysły i pomoc w naszym dalszym działaniu.