Sprawozdanie finansowe 2016

Udzielone dotacje 2016 rok

Umowa z dnia

Organizacja

Miejscowość

Kwota dot.

cel

25 I 2016

Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej”

Skierniewice

4.000

Kwartalnik „Nasz warsztat”

10 III 2016

Stow. Rozwoju Ziemi Rawskiej

Rawa Maz.

7.000,-

Turnus rehabilitacyjny dla WTZ

1 VI 2016

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośedzeniem Umyslowym. Koło Szczawnicy

Szczawnica

5.000,-

Transport osób niepełnosprawnych +rehabilitanci na letni turnus rehabilitacyjny

4 XI 2016

Mokotowskie Hospicjum Św.Krzyża

Warszawa

1.000,-

Leki i środki opatrunkowe dla bezdomnych

XII 2016

Stowarzyszeniem „Uśmiech Dziecka”

Mszczonów

1.000,-

Pczki świąteczne