Sprawozdanie finansowe 2017

Udzielone dotacje 2017 rok

Umowa z dnia

Organizacja

Miejscowość

Kwota dot.

cel

15 I 2017

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej”

WTZ Skierniewice

5.000

Kwartalnik „Nasz warsztat”

20 III 2017

Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka”

WTZ Mszczonów

3.000,-

dofinansowanie wycieczki   nad morze

20 VI 2017

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej

WTZ  Rawa Mazowiecka

10.000,-

Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

 

10 XI 2017

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Koło  w Szczawnicy

5.000,-

pomoc w budowie domu mieszkalnego dla dorosłych niepełnosprawnych podopiecznych

XII 2017

 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej”

Mszczonów

1.000,-

paczki świąteczne