Walne Zebranie Rady Polek

17 kwietnia odbędzie się Sprawozdawczo-Finansowe Zebranie Rady Polek.
W czasie tego zebrania zostanie odczytane sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2017 roku oraz Komisji Rewizyjnej.
Stowarzyszenie obecnie liczy 28 członkinie, 2 osoby zawiesiły chwilowo swoją działaność.
W 2017 roku Rada Polek zorganizowała:
– 11 czerwca – Piknik charytatywny na terenie Klubu Legia Kozielska. Dochód z Pikniku przeznaczony był na wsparcie Ogolnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia
– 26 listopada koncert „Od Serca do Serca” z udziałem Warszawskej Orkiestry Sentymentalnej. Dochód z koncertu przeznaczony był na pomoc w budowie domu mieszkalnego dla dorosłych podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Szczawnicy. Edukacja:
– Program dla nauczycieli języka angielskiego w Szkole Amerykańskiej
w Konstancinie z pomocą finansową Fundacji „Nida” w Nidzicy – dwa etapy
Pomoc charytatywna:
– Warsztatom Terapii Zajęciowej w Skierniewicach
– Warsztatom Terapii Zajęciowej w Mszczonowie
– Warsztatom Terapii Zajęciowej w Rawie Maz.
– Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Szczawnicy
– wysyłanie paczek do ubogich rodzin
– półroczna pomoc rodzinie z Aleppo – program Caritasu