Walne Zebranie

9-go kwietnia br. odbyło się Sprawozdawczo Wyborcze Zebranie Stowarzyszenia. Przedstawiono sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia, sprawozdanie finansowe oraz raport Komisji Rewizyjnej. W tajnym głosowaniu wybrałyśmy Zarząd oraz skład Komisji Rewizyjnej i Pojednawczej. Prezesem Stowarzyszenia została ponownie Maria -Ludwika Wiercińska, wspomagać Ją będzie Wiceprezes Dorota Rodowska, a o nasze finanse zadba Barbara Kalestyńska. 

Poniżej  – w trakcie wyborów: członkinie Rady Polek, na drugim zdjęciu po lewej stronie, od prawej: Antonina Pieczyńska-Przewodnicząca Walnego Zebrania, Izabela Borowicz-protokolantka, Krystyna Kulczycka-ustępująca skarbnik oraz Elżbieta Czetwertyńska-ustępujaca Wiceprezes .

 

 

 

 

 

Pierwsze zebranie nowego Zarządu od lewej siedzą: Danuta Pilecka-członkini, Barbara Kalestyńska-skarbnik, Ewa Małachowska-członkini, Jolanta Plater-sekretarz,

 Maria Wiercińska-Prezes, na drugim zdjęciu Dorota Rodowska-Wiceprezes