Walne Zebranie

9-go kwietnia br. odbyło się Sprawozdawczo Wyborcze Zebranie Stowarzyszenia. Przedstawiono sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia, sprawozdanie finansowe oraz raport Komisji Rewizyjnej. Wybrałyśmy Zarząd oraz skłąd Komisji Rewizyjnej i Pojednawczej. Prezesem Stowarzyszenia została ponownia Maria -Ludwika Wiercińska, wspomagać Ją będzie Wiceprezes Dorota Rodowska, a o nasze finanse zadba Barbara Kalestyńska