Wspieramy budowę domu dla niepełnosprawnych w Szczawnicy

Szczawnica Dom

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością  Intelektualną w Szczawnicy buduje dom mieszkalny dla swych podopiecznych wymagających stałej opieki po śmierci ich rodziców lub opiekunów. Stowarzyszenie  Rada Polek współpracujące od ponad 25 lat ze Stowarzyszeniem w Szczawnicy dochód z listopadowego koncertu „Od Serca do Serca” postanawia przeznaczyć na ten cel. Już dzisiaj zapraszamy na ten charytatywny wieczór 26 listopada 2017 do PROM Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23

Wszystkich życzliwych zachęcamy do  wsparcia tej inicjatywy. Konto, na które można dokonać wpłaty:

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Kolo w Szczawnicy

nr konta 97 8817 0000 2001 0020 4280 0001